III. kolo přijímacího řízení

Ředitel SŠGS Nová Paka vyhlašuje na čtvrtek 27. 8. 2020 III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do následujících oborů vzdělání: obor Kuchař-číšník (3 volná místa), obor Výrobce  potravin - ŠVP Sladovník-pivovarník (2 volná místa), obor Krejčí (2 volná místa), obor Truhlář (1 volné místo) a obor s maturitní zkouškou Hotelnictví (2 volná místa). Pro III. kolo PŘ platí stejná kritéria jako pro I. kolo (viz webové stránky). Termín odevzdání přihlášky do všech oborů je stanoven do 21. 8. 2020.

Nová Paka 3. 7. 2020

 

Mgr. Petr Jaroš v. r.

Ředitel školy