Informace a dokumenty

AKTUÁLNĚ

- mimořádný rozvrh HT1, HT2 (pdf)

- mimořádný rozvrh od 11.5.2020 (pdf) 

- pravidla chování žáků (pdf)

- pokyn k nástupu - Odborný výcvik (pdf)

Pokyn č. 5 - Způsob hodnocení (PDF) 

Pokyn č. 6 - Organizace výuky a ochrana zdraví (PDF)

Harmonogram - Úprava termínů Maturitní zkoušky a závěrečných zkoušek v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu (PDF)

Ochrana zdraví - Materiál MŠMT (PDF)

KE STAŽENÍ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (PDF)

Dokumenty školy pro školní rok 2019/2020

Harmonogram školního roku  (pdf)

Plán výchovného poradce (pdf)

Konzultační hodiny vyučujících (pdf)

Krizový plán školy (pdf)

Plán enviromentální výchovy (pdf)

Plán ICT (pdf)

Směrnice k poskytování poradenských služeb školou (pdf)

Školní program prevence sociálně nežádoucích jevů (pdf)

Rozpočet školy (pdf)

 

Obecné dokumenty

Školní řád (pdf)

Vnitřní klasifikační řád (pdf), Dodatek k pravidlům hodnocení (pdf)

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - (pdf)

Vnitřní předpis směrnice pro ochranu osobních údajů (pdf)

Poučení o právech zákonných zástupců žáků školy při zpracování osobních údajů (pdf)

 

Výroční zpráva

Výroční zpráva 2018-2019 (pdf)

Výroční zpráva 2017-2018 (pdf)