Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Jednotná přijímací zkouška JPZ obor Hotelnictví 8. 6. 2020 - Časový hramonogram (PDF), Pokyn k ochraně zdraví (PDF)

Ředitel SŠGS Nová Paka vyhlašuje na čtvrtek 4. 6. 2020 II. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do následujících oborů vzdělání:

obor Kuchař-číšník (8 volných míst)
obor Cukrář (10 volných míst)
obor Výrobce  potravin - ŠVP Sladovník-pivovarník (6 volných míst)
obor Pekař (6 volných míst), obor Krejčí (7 volných míst) 
obor Truhlář (10 volných míst)

Stále je možné podávat přihlášky i na obor s maturitní zkouškou Hotelnictví

Pro II. kolo PŘ platí stejná kritéria jako pro I. kolo.

Termín odevzdání přihlášky do všech oborů je stanoven do 2. 6. 2020.

Kritéria pro přijetí do oborů vzdělání s výučním listem pro školní rok 2020/2021 (pdf)

Kritéria pro přijetí uchazečů do denní formy oboru vzdělání s maturitní zkouškou 65 – 42 – M/ 01 Hotelnictví ( ŠVP Hotelnictví a turismus)
pro školní rok 2020/2021 (pdf)

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021

Obor Kód Forma vzděl. Počet přijímaných Přijímací zkouška IO. kolo přijímacího řízení Lékařské potvrzení
Pekař 29-53-H/01 denní 12 Ne 4. 6. 2020 ANO
Cukrář 29-54-H/01 denní 30 Ne 4. 6. 2020 ANO
Krejčí 31-58-H/01 denní 20 Ne 4. 6. 2020 ANO
Truhlář 33-56-H/01 denní 30 Ne 4. 6. 2020 ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 60 Ne 4. 6. 2020 ANO
Výrobce potravin  (ŠVP sladovník - pivovarník) 29-51-H/01 denní 15 Ne 4. 6. 2020 ANO
Hotelnictví 65-42-M/01 denní 30 ANO      Testy dle JZ 29.04.2020         JPZ 8.6.2020 ANO

Nová Paka 21. 1. 2020
Mgr. Petr Jaroš v. r.
ředitel školy