Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro přijetí do oborů vzdělání s výučním listem pro školní rok 2020/2021 (pdf)

Kritéria pro přijetí uchazečů do denní formy oboru vzdělání s maturitní zkouškou 65 – 42 – M/ 01 Hotelnictví ( ŠVP Hotelnictví a turismus)
pro školní rok 2020/2021 (pdf)

Počty přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021

Obor Kód Forma vzděl. Počet přijímaných Přijímací zkouška I. kolo přijímacího řízení Lékařské potvrzení
Pekař 29-53-H/01 denní 12 Ne 22. 4. 2020 ANO
Cukrář 29-54-H/01 denní 30 Ne 22. 4. 2020 ANO
Krejčí 31-58-H/01 denní 20 Ne 22. 4. 2020 ANO
Truhlář 33-56-H/01 denní 30 Ne 22. 4. 2020 ANO
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 60 Ne 22. 4. 2020 ANO
Výrobce potravin  (ŠVP sladovník - pivovarník) 29-51-H/01 denní 15 Ne 22. 4. 2020 ANO
Hotelnictví 65-42-M/01 denní 30 ANO      Testy dle JZ 29.04.2020          JZZ 14. a 15.4.2020 ANO

Nová Paka 21. 1. 2020
Mgr. Petr Jaroš v. r.
ředitel školy