Maturitní zkouška - obor HOTELNICTVÍ

Školní rok: 2019/2020

Harmonogram MZ 2020

Klasifikační konference 29. 4. 2020
Praktická zkouška (profilová část) 11. - 12. 5. 2020
PP z Českého jazyka a literatury 8. 4. 2020
PP z Anglického jazyka  30. 4. 2020
Blok DT a PP (společná část, mimo Čj) 4. - 6. 5. 2020
Studijní týden  13. - 19. 5. 2020
Ústní zkoušky (společná a profilová část) 20. - 22. 5. 2020
Tisk vysvědčení o MZ 25. 5. 2020
Předání vysvědčení (protokolů) žákům 1. 6. 2020
Nejzazší termín uvolnění protokolů o MZ 15. 6. 2020

Společná část MZ                                                           

Český jazyk (Seznam děl k ústní maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury)

Cizí jazyky  (ústní zkouška před zkušební komisí)                   

Témata Aj (pdf)

Profilová část MZ

V profilové části MZ žák prokáže znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému uplatnění v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a gastronomie.

A. Povinné předměty:

1. Odborný blok (praktická zkouška): prezentace a obhajoba praktického úkolu z oblasti gastronomie nebo cestovního ruchu (žák si volí).

Témata gastronomie (pdf), Témata cestovní ruch (pdf)

2. Gastronomie (ústní zkouška před zkušební komisí)

Témata (pdf)

3. Cestovní ruch (ústní zkouška před zkušební komisí)

Témata (pdf)

B. Nepovinné předměty:

1. Cizí jazyk (dle vzdělávací nabídky školy) – ústní zkouška před zkušební komisí

2. Matematika - ústní zkouška před zkušební komisí

Pozn.: Pro školní rok 2019/2020 není nabídka nepovinných předmětů využita.

 

Nová Paka 10. 9. 2019

Mgr. Petr Jaroš

Ředitel školy